28 de jul. 2009

Noms propis entre comes

El senyor Anònim deia el 27 de juliol que el nom del primer ministre italià Silvio Berlusconi s'ha de posar entre comes perquè a Itàlia hi ha un sol primer ministre i que no s'hi ha de posar el d'una prostituta, que es diu Patrizia D'Addario, perquè hi ha moltes prostitutes.
L'Anònim es referia, sense donar explicacions, a l'oració "El setmanari l'Espresso ha publicat aquest dimarts al seu web quatre converses més entre el primer ministre d'Itàlia, Silvio Berlusconi, i la prostituta de luxe Patrizia D'Addario". Aquesta oració era reproduïda en el comentari "Encarcarament" del 25/7/2009 en aquest blog.
És veritat el que diu l'Anònim?
Considerem aquestes oracions:
1) Això ho ha dit el portaveu de l'empresa, Joan Falcó, durant una conferència de premsa.
2) Això ho ha dit un portaveu de l'empresa, Joan Falcó, durant una conferència de premsa.
Si l'Anònim va per bon camí, l'oració 1), amb el nom entre comes, indica que l'empresa té un sol portaveu. Aleshores, l'oració 2) és incoherent, ja que afirma semànticament que l'empresa té més d'un portaveu i, amb el nom entre comes, diu que l'empresa només en té un.
En realitat, no és així. En aquesta oració, el nom propi del portaveu ha d'anar per força entre comes, des que és explicatiu. S'ha de concloure que el nom propi entre comes no indica ipso facto que el seu portador sigui un subjecte singular del concepte expressat pel nom comú que el precedeix.
Cal posar entre comes el nom propi de l'oració 1)? Per a indicar que l'empresa té un sol portaveu no cal fer-ho. L'article determinat (el) posat davant el sintagma portaveu de l'empresa ja indica que el portaveu és un de sol.
Per convèncer-se que no s'ha de posar entre comes el nom propi d'una persona que exerceixi un càrrec singular només cal consultar Google: "el papa Benedicto XVI" (castellà: 900.000 casos), "Pope Benedict" (anglès: 10.700.000 casos), "King Juan Carlos" (anglès: 162.000 casos).
Naturalment, el nom propi entre comes pot ser explicatiu darrere d'un nom comú precedit per l'article determinat. Per exemple en un cas com aquest:
"'Avui no plourà', ha dit un meteoròleg molt famós durant una conferència de premsa".
"El meteoròleg, Bufador de Ventfresc, ha explicat que això no impedirà de..."
És clar que també era possible dir:
"'Avui no plourà', ha dit un meteoròleg molt famós, Bufador de Ventfresc, durant una conferència de premsa".
"El meteoròleg ha explicat que això no impedirà de..."
Una vegada més, el nom propi entre comes no indica que el propietari del nom exerceixi una funció singular.
Jordi Minguell Roselló